“Meertaligheid gaat voor mij vooral over je geaccepteerd en gezien voelen!”
“Meertaligheid is een heel actueel onderwerp. Het speelt in het onderwijs en in de maatschappij. Met dit project en met onze producten geven we daar concreet handen en voeten aan, zodat bibliotheken er mee aan de slag kunnen. Ik onderzoek wat de behoefte is en bedenk daar een product bij. Dat betekent sturen op grote lijnen en het maken van keuzes, want het is een onderwerp waar je je snel in kunt verliezen.”
“Samen met mijn collega’s van Marktkennis en Collectieadvies hebben we onderzocht welke nationaliteiten het meest voorkomen in ons werkgebied. Op basis daarvan hebben we gekozen voor drie talen voor onze BoekToer collecties. En ik ben met bibliotheken in gesprek gegaan om te vragen waar zij tegenaan lopen en wat zij nodig hebben. Er was behoefte aan praktijkvoorbeelden en antwoord op de vraag hoe zij ouders kunnen ondersteunen, informeren en helpen. Maar denk ook aan samenwerking met partijen als Meertalig.nl, de VoorleesExpress, NBD Biblion en Stichting Lezen. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er nu voor leesconsulenten een opleiding over meertaligheid is, waarin wordt verwezen naar het materiaal van Probiblio. Dus je probeert aandacht voor het onderwerp te krijgen, niet alleen lokaal, maar ook provinciaal en landelijk. Ik heb bijvoorbeeld webinars en informatiemateriaal (flyers) voor bibliotheekmedewerkers, ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten ontwikkeld. De bibliotheken waren in dit project een klankbordgroep.”
“Bibliotheken denken bij meertaligheid snel aan collecties. Maar ik denk dat het een breder onderwerp is. Het gaat over inclusiviteit en of je een taalvriendelijke bibliotheek wilt zijn. Mooi om te zien dat dat bewustzijn groeit! Daar zit ook mijn persoonlijke affiniteit met dit onderwerp. Taal klinkt heel feitelijk, maar heeft meer met emotie te maken en je geaccepteerd voelen. Dat is de crux en waar we aan moeten werken in deze maatschappij: dat anderstalige mensen zich gezien voelen en gewaardeerd.”
“Meertalig voorlezen zorgt voor erkenning én het plezier van voorlezen.”
Rachella Olsem – Ramsoebhag, Bibliotheek Zoetermeer
“We zijn begonnen met 0-6 jaar en gaan nu door met 6-12 jaar. Binnenkort start een nieuw onderwijs curriculum en meertaligheid is daarin opgenomen. Het onderwijs moet hier vorm aan gaan geven. Ik verwacht dat leesconsulenten steeds vaker een rol gaan spelen in het ondersteunen van het onderwijs. Daarom ga ik op zoek naar waar bibliotheken precies behoefte aan hebben.”
De pagina over meertaligheid is de best bezochte op de website van Probiblio en Barbara bevestigt dit trots: “Ja, er is veel geput uit de informatie op onze website en er wordt vaak naar verwezen: via het KB-netwerk, in de training, op de website van Boekstart en de Bibliotheek op school, in de handleiding voor de Nationale Voorleesdagen. Het voorziet dus kennelijk in een behoefte!”
“Ik heb geleerd hoe complex het onderwerp is! En hoe naïef ik er in gestapt ben. Als je je er in verdiept, dan blijkt het best complex te zijn. Ik ben er in gegaan met: ik ga het terugbrengen tot de kern en dat is wel gelukt. Het is een onderwerp waar ik nog heel lang mee voort kan. We staan echt aan het begin, daar ben ik van overtuigd. Er is nog veel werk te doen op dit gebied, dus het project gaat nog wel een paar jaar door. Ook heb ik ontdekt hoe hardnekkig de overtuiging is dat anderstalige kinderen Nederlands móéten praten. Veel mensen denken nog steeds dat dat het beste is voor hun taalontwikkeling, terwijl elk onderzoek keer op keer aantoont dat de moedertaal juist de basis vormt voor het leren van een andere taal. Dat vind ik zo schokkend. Meertaligheid is in mijn ogen juist zo verrijkend!”

Barbara van Walraven