Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit goed aan bij de dienstverlening van de bibliotheek
Binnen het project De duurzame bibliotheek onderzocht Probiblio de rol die bibliotheken kunnen spelen in het duurzaamheidsvraagstuk. Onderwerpen als duurzaam beleid, programmering en collectie kwamen voorbij. Eén van de manieren om de organisatie zelf te verduurzamen, is het volgen van het certificeringstraject voor een Duurzaam Gastvrij Keurmerk (voorheen Green Key). Laat De Boekenberg dat keurmerk nu net behaald hebben! Iet Wiersma (Marketingadviseur Probiblio) en Olga van Reede (Teamleider Marketing, Communicatie & Programmering bij De Boekenberg) vertellen.
Olga: “Het onderwerp duurzaamheid heeft altijd hoog op de agenda gestaan. Als bibliotheek ben je een voorbeeld van een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Dit certificeringstraject is een mooie stok achter de deur om die werkwijze te handhaven, te blijven ontwikkelen en te borgen. Daarnaast heel waardevol, want gedurende zo’n traject ga je met veel verschillende medewerkers in gesprek. Zo neem je mensen mee en gaat het ook echt leven binnen de organisatie. Hoe dat er in de praktijk uitziet? We hebben duurzaamheid structureel opgenomen in het (programma)beleid, de bewustwording onder de medewerkers vergroot en een Green team opgericht.”
Iet vult aan: “Het keurmerk is een middel, maar het gaat erom hoe je hier als organisatie mee omgaat en hoe je het verankert. Het project De duurzame bibliotheek heeft een whitepaper opgeleverd en hierin delen we inspirerende, duurzame verhalen uit de branche en beschrijft Marco Ouwerkerk (Green Leisure Group) acht redenen voor bibliotheken om zelf te verduurzamen.”
Olga: “Het initiatief om dit certificeringstraject aan te gaan, kwam vanuit Probiblio. Voor ons een flinke klus. Maar juist fijn om het dan samen te doen en gebruik te maken van Probiblio’s verbindende rol met betrokken, externe partijen. Ook het sparren over hoe deze werkwijze te verankeren in beleid en strategische doelstellingen hielp enorm.”
“In De Boekenberg bevindt zich Het Milieuhuis van de gemeente. Het ‘duurzaam gastvrij’ traject is een goede aanleiding om de samenwerking te intensiveren en in gezamenlijkheid doelen te stellen voor de toekomst. Een mooie wisselwerking, waarbij De Boekenberg als voorbeeld kan dienen voor andere organisaties en we elkaar kunnen versterken.”
Hoe gaat dit verder? “Er zijn plannen genoeg”, aldus Olga, “zodra het weer kan, organiseren we graag evenementen rondom dit thema. Op dit moment ontwikkelen we een game over duurzaamheid om daarmee de bewustwording onder inwoners van de gemeente Nissewaard te vergroten. Met dit keurmerk kunnen we nu naar buiten toe en onze maatschappelijke waarde onderstrepen.”
Iet: “De voorbeelden van Olga sluiten goed aan bij dit project. Natuurlijk kun je als bibliotheek programmering rondom duurzaamheid aanbieden, en met een keurmerk ben je daarin nog geloofwaardiger, ook naar je eigen gemeente toe. En duurzame partners en hun leden weten je beter te vinden. De noodzaak om duurzaam te ondernemen wordt steeds duidelijker. Vroeg of laat moet iedereen hieraan geloven. Het Duurzaam Gastvrij Keurmerk is dan een mooi en concreet middel om hiermee te starten!”
Op www.probiblio.nl/deduurzamebibliotheek vind je een whitepaper die kan helpen om duurzaamheid te verankeren in je beleid. Hierin wordt het Duurzaam Gastvrij traject uitgebreid toegelicht. Ook vind je hier een inspiratiegids voor doelgroepgericht programmeren rond dit thema. Voor bibliotheken die een eigen Huis van Duurzaamheid willen starten, staat er een communicatietoolkit. Het project startte met een onderzoek naar de mogelijke rol van bibliotheken in het duurzaamheidsvraagstuk en de themapublicatie daarover, tref je hier ook aan.

Olga van Reede & Iet Wiersma