De medewerkers
van Probiblio

Totaal aantal medewerkers

Vrouw

Man

Totaal aantal fte's

Voltijd contract

Deeltijd contract

Gemiddelde leeftijd medewerkers

Gemiddelde leeftijd instroom

Gemiddelde leeftijd uitstroom

Gemiddeld aantal dienstjaren