In iedere bibliotheek een IDO, de bibliotheek biedt hulp bij vragen over de digitale overheid
Bijna alle openbare bibliotheken openen Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) waar mensen terecht kunnen met vragen over de digitale overheid. Probiblio helpt bibliotheken om deze dienstverlening in te bedden in de eigen organisatie en plust dit door er extra subsidiegelden aan te besteden. En dat loont! Machteld Spiekman (Coördinator Digitale Diensten Bibliotheek Haarlemmermeer) en Anne-Marie van der Poel (Adviseur Basisvaardigheden Probiblio) vertellen erover.
Anne-Marie: “We zagen vanuit Probiblio de urgentie voor deze dienstverlening en de kansen die dit de maatschappelijk, educatieve bibliotheek biedt. Zo werd besloten hier meer provinciegelden in te steken, waardoor we een breder ondersteuningspakket kunnen aanbieden. Wij ondersteunen op alle aspecten die komen kijken bij het inrichten van deze dienstverlening en de borging ervan in de bibliotheekorganisatie. Van heel praktisch tot strategisch. We fungeren daarin ook als kennisbank. Zodat de lokale bibliotheken dit binnen hun eigen kaders kunnen inrichten.
Voor Noord-Holland wordt de dienstverlening aangevuld met een SOOB-programma, waarbinnen onder andere gesprekken met meerdere bibliotheken gefaciliteerd worden. Speerpunt is de netwerkuitwisseling en dat is goud waard, volgens Machteld. Je bespreekt daar details en de praktische uitvoering. Het is fascinerend dat we als bibliotheken soortgelijke instanties zijn en toch op verschillende manieren invulling geven aan een opdracht. “Vanuit de tussentijdse evaluatie blijkt dat veel bibliotheken hier behoefte aan hebben, dus dat willen we vaker doen”, aldus Anne-Marie.
Machteld: “Ik maakte dankbaar gebruik van de ondersteuning van Probiblio bij gesprekken met onze lokale, maatschappelijke dienstverleners. Het haalde weerstand weg en maakte duidelijk wie wat gaat doen. De adviseur schetst het proces en de landelijke kaders, licht de rol van de bibliotheek toe en waarom er voor de bibliotheek gekozen is bij deze dienstverlening. Het is zo belangrijk om samen te werken met lokale partijen, alleen zo zoom je in op lokale behoefte en geef je met elkaar vorm aan de invulling van het IDO.”
“De hele netwerkfunctie is wat mij betreft het grootste goed! Probiblio fungeert als netwerkpartner om met collega’s van andere bibliotheken te kunnen sparren. Ook in deze digitale tijd!”
Machteld: “De vaardigheidstraining illustreert mooi wat de ondersteuning nog meer voor een bibliotheekorganisatie kan betekenen. Veertien collega’s konden hier rechtstreeks gebruik van maken, dat was erg waardevol. Wat je daar leert, is veel breder toepasbaar en kun je bij al je gesprekken met klanten gebruiken.”
Anne-Marie: “Als projectteam stemmen we de input die we ophalen continue af. Het leert ons nog beter nadenken over onze dienstverlening. Zoveel bibliotheken, zoveel IDO’s, maar daardoor zit ik nog meer ‘in’ de bibliotheek en dat heeft mijn werk verrijkt. We bevinden ons in de luxe positie dat we op dit thema meer middelen hebben. Veel van wat we hebben gemaakt is landelijk geschaald. Daar ben ik trots op.”
Het projectteam denkt ook na over de achterkant van de dienstverlening, wat kunnen bibliotheken nu doen? Bijvoorbeeld door je doelgroepen en netwerk in kaart te brengen. Maar ook: hoe creëer je draagvlak in je bibliotheek voor deze nieuwe dienstverlening?
Machteld: “Inmiddels zijn we als Bibliotheek Haarlemmermeer een vast gezicht bij diverse, gemeentelijke netwerkbijeenkomsten. We worden erkend en geaccepteerd als vast onderdeel van de maatschappelijke dienstverlening en dat is mooi.”

Anne-Marie van der Poel & Machteld Spiekman