Een volwaardig online alternatief voor een fysiek congres
Op dinsdag 27 oktober 2020 vond Bibliotheekplaza plaats. Voor de deelnemers was het dit jaar een volledig virtuele belevenis. Vanuit de Amsterdome in Amsterdam werden de sprekers live gestreamd, onder leiding van dagvoorzitter Aldith Hunkar. Verschillende doeners en denkers van buiten de branche verkenden elk vanuit hun vakgebied het thema 'de kracht van samenwerken'.
Organisator Ilse Keune (projectleider Probiblio) blikt terug op een onvergetelijke editie.
“Er ging wel wat onzekerheid aan deze editie van Bibliotheekplaza vooraf. Wekenlang speelden er verschillende scenario’s, we gingen met nieuwe partijen in zee en techniek bepaalde de dag. Heel spannend! Maar uiteindelijk moet je in het diepe springen en het gewoon doen. Achteraf was het nog leuker dan verwacht en pakte het goed uit.”
Bibliotheekplaza werd live gestreamd via een digitaal platform, compleet met een lobby, muzikale begeleiding en volop mogelijkheid tot netwerken via het platform of de Bibliotheekplaza-app.
“Ik ben blij met keuze van externe partijen en de expertise die zij meebrachten. Het heeft mij digitaal vaardiger gemaakt en het biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, ook voor bibliotheken.” 
De evaluatie loog er niet om: deelnemers beoordeelden deze editie met een 8.3!
“Perfect georganiseerd, alsof je erbij was” aldus een van de deelnemers.
“Ik wilde laten zien wat er digitaal wel mogelijk is en inspireren. Ik ben heel blij dat dit ook met deze digitale editie gelukt is”, aldus Ilse.

Ilse Keune

Online werken en al doende leren
In het afgelopen jaar zijn veel nieuwe (digitale) vormen in de samenwerking met bibliotheken ontstaan, waarbij verschillende, positieve lessen geleerd zijn.
Ineke Goedhart (Digitale Infrastructuur Probiblio) licht toe.
“In het pre-corona tijdperk heerste er toch een bepaalde gene als het ging om digitaal vergaderen en werd het vaak als lastig bestempeld” vertelt Ineke. Vervolgens konden we er niet meer onderuit en was dat eigenlijk heel leuk! Met alle partijen zoals bibliotheken, andere POI’s en de KB op ontdekkingstocht hoe het werkt, elkaar helpen en al doende leren.”
“Als ambtelijk secretaris van het BOA (Beleidsoverleg Automatisering) komen we zo’n drie keer per jaar met bibliotheekdirecteuren en het Probiblio MT bijeen. Eigenlijk ondenkbaar om dit online te doen, maar het kan! Het is efficiënter qua tijdsbesteding en daardoor sluiten nu meer mensen en ook andere mensen aan bij zo’n vergadering, waar dat voorheen niet gebeurde.”
“Het vraagt wel om extra voorbereiding en de interactie is anders. Je mist non-verbale communicatie en dat is jammer. Maar het biedt zeker voordelen, het schakelen onderling gaat sneller en afstemming met andere POI’s of de KB is makkelijker te realiseren.”
“Het heeft van alle gebruikers groot aanpassingsvermogen gevraagd, maar hoe fijn is het dan dat onze ICT’ers het mogelijk maken dat het goed werkt. En juist omdat wij het nu meer gewend zijn, zullen we deze manier van werken ook eerder voor andere toepassingen inzetten.”

Ineke Goedhart

Ook online zorgen wij voor verbinding en de netwerkfunctie
In het afgelopen jaar zijn verschillende, nieuwe (digitale) vormen van samenwerken met bibliotheken ontstaan. Neem de online koffiemomenten met de Noord- en Zuid-Hollandse marketeers. Marketingadviseur Jet Govers blikt terug.
De fysieke kenniscirkel in april maakte plaats voor een online koffiemoment in juni met de Noord- en Zuid-Hollandse marketeers. Wat ging daaraan vooraf?
Jet: “Omdat we minder bij bibliotheken over de vloer kwamen, misten we die gebruikelijke betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de bibliotheken. Dus bedachten we een alternatief om die verbinding te behouden en onze netwerkfunctie te onderstrepen. Met succes!”
“Die eerste online koffie was best spannend” vertelt Jet, want met een open agenda en achttien deelnemende bibliotheken wil je het wel in goede banen leiden. Maar het ging goed en er werd heel enthousiast gereageerd. Juist nu wilde iedereen van elkaar weten hoe het ging en hoe praktische zaken, zoals het uitvallen van programmering, online programmering en communicatie daaromheen, werden aangepakt. Zelf kreeg ik er ook energie van, het is fijn om die verbinding te faciliteren en nieuwe ideeën op te doen”, aldus Jet.
Door de enthousiaste reacties werd besloten om direct een volgend online koffiemoment te plannen, waarbij onder andere het vraagstuk ‘wat doe je in 2020 met je jaarverslag?’ op de agenda stond.
“Het is zo relevant om dit soort netwerkactiviteiten te faciliteren. Daarom zal dit in 2021 zeker worden voortgezet en er mogelijk een online koffie met marketeers via Clubhouse plaatsvinden”, besluit Jet.

Jet Govers